Vuokrausehdot

PormestariSaunan käyttöä koskeva sopimus

Tämä sopimus koskee Pormestarisaunan tilojen vuokrausta. Saunatila sijaitsee osoitteessa, Hallituskatu 3, 33100 Tampere.

Toimitusehdot

Tilaajan tulee olla täyttänyt 25 vuotta. Tilaaja on vastuussa tilan pitäjälle tilojen käytöstä perittävän maksun ohella tiloille tai sen irtaimistolle tilojen käyttäjien aiheuttamasta vahingosta. Tilaaja vahvistaa tilauksellaan, että hänellä ei ole voimassa olevia luottotietohäiriöitä.

Yksityisiltä henkilöiltä laskutetaan ennakkoon saunan perusmaksu peruutusajan umpeuduttua.

Tilauksen vahvistaminen internetin välityksellä

Tilauksen tekemällä tilaaja vahvistaa lukeneensa ja hyväksyvänsä tämän sopimuksen ehdot. Tilaajan ja tilojen pitäjän välille syntyy sitova sopimus tilojen pitäjän vahvistettua tilauksen tilaajan ilmoittamaan sähkäpostiin.

Tilojen vapautuminen tilaajan käyttöön

Ajankohta sopimuksen mukaisesti.

Tiloista poistuminen

Sauna- ja kokoustiloista on poistuttava viimeistään klo 01:00 mennessä, ellei vuokraajan kanssa ole toisin sovittu. Vuokraajan tulee poistuessaan lukita tilan ulko-ovi ja huolehtia siitä, että kaikki henkilöt ovat poistuneet tiloista ja että valot on sammutettu. Mikäli tiloista ei ole poistuttu em. sulkemisaikaan mennessä ja tiloissa olevat hälytyslaitteet kytkeytyvät päälle aiheuttaen vartijan paikalle tulemisen, veloitamme tilaajaa vartiointiliikkeen laskun mukaisesti.

Lisäsiivous

Lisäveloitus nuuskan, oksennuksen tms. siivouksesta siivousyhtiön veloituksen mukaisesti.

Maksuehdot

Korvaus tilojen käytöstä yms. veloitetaan laskulla, joka lähetetään varaajan ilmoittamalla osoitteella. Lasku tulee suorittaa 14 päivän sisällä laskun päiväyksestä lukien. Suorituksen viivästyessä, viivästyskorko on 8 % korkolain mukaisesti.

Peruutus

Tilojen varauksen voi peruuttaa veloituksetta viimeistään 30 päivää ennen sovittua varauspäivää. Myöhemmin tapahtuneesta peruutuksesta peritään tåysi maksu.

Korvaus vahingoista ja kadonneista esineistä

Tilaaja on vastuussa tilaan tai siellä olevalle irtaimistolle aiheutuneesta sellaisesta vahingosta, mitä ei voida pitää ns. normaalina kulumisena. Tilaaja vastaa myös taloudellisesta vahingosta, joka aiheutuu tilojen vuokraustoiminnan keskeytymisestä korjauksen ajaksi vahingonteon johdosta. Tilaaja on myös vastuussa esineiden katoamisesta, niiden hankintahinnalla.

Reklamaatio

Mahdolliset tiloja koskevat reklamaatiot on esitettävä heti tilojen käyttöä seuraavana arkipäivänä (puh. 050 527 8043 tai email info@pormestarisauna.fi). Muussa tapauksessa tilojen katsotaan olleen sovitussa kunnossa.

Tilojen pitäjän vastuusta

Pormestarisaunan pitäjä on vastuussa siitä, että tilat ovat asiakkaan käytössä sovittuna aikana, ja että tilat ovat asianmukaisessa ja sovitussa kunnossa. Pitäjä ei kuitenkaan ole tilaajalle vastuussa sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu lakon, työsulun, tulipalon, sähkökatkoksen tai muun Pormestari-Saunasta riippumattoman syyn takia (ns. force majeure -este).

Mahdolliset väärinkäytökset

Mahdollisista väärien tietojen antamisesta ja muista väärinkäytöksistä tehdään aina tutkintapyyntö poliisille.

Sopimusehtojen muuttaminen

Näitä sopimusehtoja noudatetaan, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.